close
Όνομα Χρήστη   Κωδικός πρόσβασης       Forgot your password?  Forgot your username? 
Είσοδος/Login
ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Γραμματείας
ΚΑΡΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Γραμματεία   
Παρασκευή, 30 Νοέμβριος 2018 11:20

«Παρακαλούνται οι φοιτητές που δικαιούνται Κάρτα Σίτισης για το 2018/19 να προσέλθουν στο γραφείο Σίτισης  του ΑΤΕΙΘ κατά τις ώρες 9.00 – 14.00 πριν τις διακοπές  των Χριστουγέννων,

 -       για να παραλάβουν τις ΝΕΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ακαδ.έτους 2018/19 έχοντας μαζί τους την ακαδημαϊκή ταυτότητα και μία (1) φωτογραφία

 -        για ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ, έχοντας το χάρτινο καρτελάκι».

 
Παρουσίαση των Γαλλικών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Γραμματεία   
Τρίτη, 27 Νοέμβριος 2018 09:39

Προσκαλούνται οι φοιτητές και οι καθηγητές του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης την Πέμπτη 29/11/2018, στις 10:30, στο Σπουδαστήριο, στην παρουσίαση των γαλλικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων και του τρόπου οργάνωσής τους που αφορούν στο αντικείμενο της Βιβλιοθήκης, της Βιβλιοθηκονομίας και των Συστημάτων Επικοινωνίας και Πληροφόρησης.

Την παρουσίαση θα πραγματοποιήσει η κυρία Κατερίνα Σπυροπούλου, υπεύθυνη Επικοινωνίας του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης.

 Διοργάνωση: Αντωνία Σαχπάζη, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, μέλος της ΜΟΔΙΦ

 
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Γραμματεία   
Δευτέρα, 26 Νοέμβριος 2018 11:30

Η τελετή ορκωμοσίας των πτυχιούχων του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 11.00 π.μ. στο Νέο Αμφιθέατρο της ΣΕΥΠ (κτίριο Μαιευτικής και Βρεφονηπιοκομίας).

Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος την ημέρα της ορκωμοσίας από τις 9.00 έως τις 10.00π.μ. για να παραλάβουν το πρωτόκολλο καθομολόγησης.

 
Ημερίδα΄Νοσοκομειακές Βιβλιοθήκες και ο ρόλος τους σήμερα PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Γραμματεία   
Τρίτη, 20 Νοέμβριος 2018 14:57
Σας προσκαλούμε στην Εκδήλωση που θα γίνει στις 23 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 19:00μμ στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα: 

΄΄Νοσοκομειακές Βιβλιοθήκες και ο ρόλος τους σήμερα΄΄ 

Με Τιμή,

Ελένη Σεμερτζίδου

Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων
Βορείου Ελλάδος
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Δ.Ι.Π PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Γραμματεία   
Τρίτη, 20 Νοέμβριος 2018 13:00

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Δ.Ι.Π. ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ-Θ

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ της ΣΔΟ του ΑΤΕΙ-Θ λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Το N. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017)
  2. Την Υ.Α.153348/Ζ1/15.09.2017 (ΦΕΚ 3255 τ. Β’) όπως έχει τροποποιηθεί με την Υ.Α. Αριθμ. Β. Πρωτ. 191014/Ζ1/07-11-2017 (ΦΕΚ 3969 τ.Β’/13-11-2017),
  3. Το ΠΔ 82/31/5/2013 «Συγχώνευση Σχολών - Μετονομασία Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης» ΦΕΚ 123 τ. Α΄/3-6-2013.
  4. Το αριθμ. πρωτ. ΔΦ 30/7424/05-11-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού του ΑΤΕΙΘ «Ανάδειξη εκπροσώπων Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π»

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους των μελών Ε.Δ.Ι.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, με θητεία διάρκειας ενός (1) έτους, από 1/12/2018, με δυνατότητα επανεκλογής, ως εξής:

 

  • Εκπρόσωπος ΕΔΙΠ στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

 

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη. Η εκλογή του εκπροσώπου και του αναπληρωτή του γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψηφίων εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. στα συλλογικά όργανα του τμήματος. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψηφίους εκπροσώπους των μελών Ε.ΔΙ.Π. στα συλλογικά όργανα του τμήματος.

Υποψηφιότητες:

Α) δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανωτάτου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης

Β) δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. που τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία.

 

Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 28/11/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 έως 12:00 και ως τόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας ορίζεται το Γραφείο Προέδρου του Τμήματος.

Την ευθύνη για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής εφορευτική επιτροπή η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του Προέδρου του Τμήματος.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, να υποβάλουν υποψηφιότητα στο τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου του Ιδρύματος μέχρι τις 22/11/2018 ώρα 14:00 με αίτησή τους σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 10 Υ.Α. Αριθμ. Β. Πρωτ. 191014/Ζ1/07-11-2017 (ΦΕΚ 3969 τ.Β’/13-11-2017). Η αίτηση υποψηφιότητας θα συνοδεύεται από Υ.Δ. ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματα εκλογιμότητας.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής, με γραπτή δήλωση που απευθύνεται στην εφορευτική επιτροπή. Η αίτηση παραίτησης πρωτοκολλείται στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου του Ιδρύματος.

Η τριμελής εφορευτική επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων εξετάζει την εκλογιμότητα και ανακηρύσσει τους υποψηφίους εκπροσώπους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τον ορισμό της. Προς τούτο, συντάσσει µε αλφαβητική σειρά επωνύμου τους πίνακες των υποψηφίων που έχουν ανακηρυχθεί. Με επιμέλεια της τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, αναρτώνται σε ειδικό τμήμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος οι ως άνω πίνακες των υποψηφίων εκπροσώπων.

Η τριμελής εφορευτική επιτροπή οργανώνει και επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και εκδίδει το αποτέλεσμα.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 της Υ.Α. Αριθμ. Β. Πρωτ. 191014/Ζ1/07-11-2017 (ΦΕΚ 3969 τ.Β’/13-11-20117), «Οι εκπρόσωποι των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και διοικητικών υπαλλήλων στα συλλογικά όργανα των Ιδρυμάτων εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους από το σύνολο των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού του ιδρύματος ή της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας».

 

Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή εκπροσώπου ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από το σύνολο των μελών ΕΔΙΠ του Τμήματος.

 

Κάθε σχετική λεπτομέρεια ως προς τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας θα καθοριστεί από την τριμελή εφορευτική επιτροπή.

 

Η προκήρυξη αυτή κοινοποιείται σε όλους τους αποδέκτες, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος καθώς και στους πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματος.

 

 

Εσωτερική Διανομή:                                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Πρύτανη                                                                                

Αντιπρυτάνεις

Κοσμήτορα ΣΔΟ

Διεύθυνση Διοικητικού

Τμήμα Συλλογικών & Ατομικών

Οργάνων και Επιτροπών                                Δρ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΚΑΜΠΑΤΖΑ

                                                                        ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΔΕΠ

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 20 Νοέμβριος 2018 15:00
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 5 από 134

Ηλεκτρονικό Μαθησιακό Σύστημα Blackboard

Εγγραφή στο ασύρματο δίκτυο

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και συστημάτων πληροφόρησης  2010

Υπευθυνος Αλέξανδρος Βασιλείου