Ασύρματο δίκτυο τμήματος Print
Written by alex vasiliou   
Tuesday, 02 November 2010 10:47
There are no translations available.

Πραγματοποιήθηκε η αναβάθμιση ασφαλείας για το ασύρματο δίκτυο του τμηματος. Η πρόσβαση πλέον είναι διαθέσιμη σε όλους με την χρήση του proxy του τμήματος .  Θα πρέπει να βάλετε στον περιηγητή που χρησιμοποιείτε την χρήση του proxy   192.168.64.254  port 3128 . Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στο σπουδαστήριο του τμήματος και στο γραφείο του κ.Ιωαννίδη
Last Updated on Tuesday, 02 November 2010 10:47