Θέσεις εργασίας με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου Print
Written by alex vasiliou   
Wednesday, 30 November 2011 13:10
There are no translations available.

Θέσεις εργασίας με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου
24/11/11

Ο ΕΛΚΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης "Προηγμένες Κεντρικές Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - ΣΕΑΒ" ενδιαφέρεται να προσλάβει προσωπικό με ανάθεση έργου (ορισμένης χρονικής διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήψη της πράξης) που πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την κάλυψη των θέσεων Πρόκειται για θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων όπως ΠΕ/ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Θετικών Επιστημών, ΠΕ Φιλοσοφικής, ΠΕ Φιλολογίας, ΠΕ Νομικών Επιστημών, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με τόπο εργασίας διάφορα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα ανά την Ελλάδα.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ του ΕΜΠ είτε αυτοπροσώπως είτε να υποβληθούν ταχυδρομικώς προσκομίζοντας την απόδειξη με εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι και τη Δευτέρα 5/12/2011 στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

περισσότερες πληροφορίες εδώ

via

http://www.librarian.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=57