Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και Μεταδεδομένα - Επείγον Εκτύπωση

Παρακαλώ όσοι φοιτητές παρακολουθούν το μάθημα Ψηφιακέ Βιβλιοθήκες να περάσουν από την αίθουσα 7 αύριο Πέμπτη 10/5 μεταξύ 10.00-14.00

Ευχαριστώ

μγ