Διαχείριση Γνώσης- Διαλέξεις Εκτύπωση

Το Μάθημα "Διαχείριση Γνώσης" θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου σύμφωνα με το νέο εβδομαδιαίο πρόγραμμα.