Αναβολή διδασκαλίας μαθημάτων επιλογής Ε' εξαμήνου. Εκτύπωση

Τα μαθήματα "Διαχείριση Σύγχρονων Αρχείων" και "Διαχείριση Γνώσης" δεν θα πραγματοποιηθούν αύριο Παρασκευή 30 Νοεμβρίου λόγω αδυναμίας της διδάσκουσας. Η αναπλήρωση θα γίνει κατόπιν συνεννοήσεως με τους φοιτητές.