Μαθήματα ειδικότητας Εκτύπωση

 

 1. Εισαγωγή στην οργάνωση υλικού και πληροφοριών
 2. Ταξινομικά Συστήματα Ι
 3. Περιγραφική Καταλογογράφηση Ι
 4. Πηγές και Υπηρεσίες Πληροφόρησης
 5. Ταξινομικά Συστήματα ΙΙ
 6. Περιγραφική Καταλογογράφηση ΙΙ
 7. Θεματική Ευρετηρίαση
 8. Θησαυροί
 9. Αρχεία και Οργάνωσή τους
 10.  Ανάπτυξη και Διαχείριση Συλλογής και Διαχείριση Πληροφοριών
 11. Online Ανάκτηση Πληροφοριών
 12. Πηγές Πληροφόρησης: Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες
 13. Πηγές Πληροφόρησης: Θετικές & Εφαρμοσμένες Επιστήμες
 14. Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και Μεταδεδομένα
 15. Σεμινάριο Τελειοφοίτων
 16. Πληροφοριακή Παιδεία