Πρακτική άσκηση γενικά Print
There are no translations available.

Πρακτική άσκηση

Πριν την έναρξη του 8ου εξαμήνου σπουδών του, ο κάθε φοιτητής που παρακολούθησε επιτυχώς τα 2/3 των μαθημάτων και δε χρωστάει μάθημα ειδικότητας δηλώνει τον τόπο πραγματοποίησης της εξάμηνης πρακτικής του άσκησης.

Μετά το τέλος της πρακτικής κατατίθενται στη γραμματεία το βιβλιάριο πρακτικής άσκησης και βεβαίωση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης από τον εργοδότη.

Υπεύθυνος πρακτικής άσκησης: Γιώργος Χριστοδούλου, Καθηγητής Εφαρμογών
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310791238
Fax επικοινωνίας: 2310791234
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it