Ανανέωση εγγραφής Print
There are no translations available.

Κάθε εξάμηνο, ο φοιτητής υποχρεούται σε ανανέωση της εγγραφής του, η οποία γίνεται την πρώτη εβδομάδα κάθε εξαμήνου.

Εάν η ανανέωση δε γίνει για δύο συνεχόμενα ή για τρία μη συνεχόμενα εξάμηνα, ο φοιτητής χάνει τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών του και διαγράφεται από τα μητρώα του Τμήματος. (άρθρο 2, παρ. 1 και 2).

Για την υποβολή ανανέωσης εγγραφής στη γραμματεία, είναι απαραίτητη η προσκόμιση του βιβλιαρίου σπουδών.