Εγκαταστάσεις Εκτύπωση

Για την αρτιότερη διεξαγωγή των εργαστηριακών μαθημάτων το Τμήμα διαθέτει τα εργαστήρια:

  1. Βιβλιογραφίας,
  2. Οπτικοακουστικών Μέσων Βιβλιοθηκών,
  3. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
  4. Καταλογογράφησης-Ταξινόμησης-Θεματικής Ευρετηρίασης
  5. Online Ανάκτησης Πληροφοριών και
  6. Παραγωγής Εντύπου.